Digimagia-valmennus

Keväällä 2022 ja syksyllä 2022 järjestetään palvelumuotoilun valmennuskokonaisuudet verkossa eli Digimagia-valmennus. Valitse itsellesi sopiva paketti oman tarpeesi ja aikataulusi mukaan. Osallistuminen on ilmaista! Hautomot on suunnattu erityisesti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoille. Koulutukset eivät johda tutkintoon. Koulutuksista saa todistuksen.

Haku syksyn valmennuksiin on avoinna!

Aikataulut syksyllä 2022:

A) Digimagia-introt tiistaisin klo 14-16. Sisältö: tietoiskuja palvelumuotoilusta.

Päivät: 27.9., 18.10., 8.11. ja 29.11 

B) Digimagia-treenit tiistaisin klo 14-16. Sisältö: aihetta syventäviä yleisiä harjoituksia.

Päivät: 4.10., 25.10., 15.11, ja 13.12.

C) Digimagia-hautomot. Sisältö: oman tuotteen tai palvelun kehittämistä ideahautomoissa.

Hautomo-ohjelma 1

Tiistaisin klo 14-16: 11.10., 1.11., 22.11. ja 20.12

Hautomo-ohjelma 2 (maahanmuuttajataustaisille suunnattu ohjelma)

Ryhmä 1 – Helsinki (järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa)

Keskiviikkoisin klo 14-16: 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Ryhmä 2 – Turku (Paikkana SparkUp, Tykistökatu 4, Turku)

Torstaisin klo 14-16: 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12.

Yhteiset verkkovalmennukset kaikille torstaisin klo 14-16: 22.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.

D) Digimagia-valmennus -kokonaisuus sisältää kaikki kolme valmennusta!

Grande finale: Esittelypäivä 16.1.2023 klo 13-16, On-line tapahtuma
Kokoonnumme tutustumaan syksyn aikana hautomo -ohjelmassa kehiteltyihin tuotteisiin/palveluihin, joita osallistujat ovat valmennuksessa työstäneet.

Valmennuksen sisältö:

Digimagia-introt:

Digimagia-introt on verkkopohjainen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tiiviitä, ajattelua herätteleviä tietoiskuja ja työkaluja uusien ansaintamahdollisuuksien ja tulonlähteiden saavuttamiseen.

Digimagia-introt johdattelevat osallistujat asiakaskeskeisen ajattelun ja palvelumuotoilun maailmaan. Ne haastavat pohtimaan, mikä taide- ja kulttuuripalveluiden yleisöille ja osallistujille on merkityksellistä ja arvoa tuottavaa. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää mieleenpainuvia ja onnistuneita palvelukokemuksia, -polkuja ja aivan uudenlaisia digitaalisia elämyksiä.

Digimagia-introjen avulla pääset tutustumaan asiakasymmärryksen menetelmiin, palvelutuotteiden johtamisen työkaluihin, palveluinnovaatioihin ja ansaintamalleihin sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen erityskysymyksiin.

Digimagia-treenit:

Digimagia-treeneissä syvennetään ja sovelletaan Digimagia-introjen teemoja vuorovaikutteisten harjoituspajojen avulla. Tässä osiossa pääset yhdessä muiden osallistujien kanssa ratkomaan liiketoiminnan haasteita konkreettisella tasolla ja ideoimaan uusia palveluratkaisuja. Voit työstää joko omaan toimintaasi liittyviä ideoita tai muita harjoitusesimerkkejä.

Sukellamme esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä asiakkaat oikeastaan kuluttavat ja palvelulta haluavat? Miten heidät tavoitetaan ja sitoutetaan? Miten palvelutuotteita ja palvelupolkuja suunnitellaan ja johdetaan? Miten rakentaa toimivia, kiinnostavia ja elämyksellisiä digitaalisia palvelukokemuksia?

Myös digimagia-treenit toteutetaan verkkotapaamisin.

Digimagia-hautomo:

Digimagia-hautomoissa kehität omaa palveluasi tai tuotettasi digitaaliseksi! 

Digimagia-hautomoissa syvennyt työstämään omaa palveluasi tai tuotettasi digitaaliseksi. Ensisijaisesti kyse ei ole vain palvelun siirtämisestä verkkoon, vaan palvelun päivittämisestä digitaaliseen liiketoimintaan soveltuvaksi.  

Hautomoon osallistuvat toimijat valitaan hakemusten perusteella. Hautomossa sovelletaan vertaisoppimisen keinoja ja pienryhmätyöskentelyä asiantuntijan johdolla. Hautomoon mukaan valitut osallistujat sitoutuvat osallistumaan verkkotapaamisiin.  Saat ideoita ja tukea muilta osallistujilta, mutta olet ensisijaisesti itse vastuussa oman palvelusi tai tuotteesi kehittämisestä. 

Loka-joulukuussa 2022 järjestettävä Digimagia-hautomo koostuu neljästä kahden tunnin tehokkaasta verkkoistunnosta, joissa ideoidaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia, onnistumisia ja tarinoita. Kolmen viikon välein pidettävien istuntojen välissä kehität palveluasi omatoimisesti ohjeistuksen mukaan. Hautomo -ohjelma perustuu palvelumuotoilun tuplatimantti -prosessiin. Hautomossa tapaat myös eri alojen asiantuntijoita, jotka syventävät konkreettisin esimerkein digitaalisia palveluja.

Hautomotyöskentely on päämäärätietoista kehittämistä, jonka lopputuloksena tavoitellaan uutta digitaalista liiketoimintaa. Asetat itsellesi tavoitteet työskentelylle ja vastaat tuloksista vain itsellesi. 

Syksyllä 2022 järjestetään lisäksi oma hautomovalmennus maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan osaajille. Valmennus tapahtuu suomen kielellä ja edellyttää valmennukseen osallistuvalta kykyä kommunikoida suomeksi. Valmennuksen tukena käytetään selkeällä suomella tuotettua opintomateriaalia sekä panostetaan valmennettavien henkilökohtaiseen ohjaukseen. Valmennusten lähiopetusosuudet järjestetään sekä Helsingissä että Turussa. Lisäksi valmennukseen kuuluu neljä yhteistä verkkovalmennusta.