Digimagia-valmennukset

Keväällä 2022 ja syksyllä 2022 järjestetään maksuttomat palvelumuotoilun valmennuskokonaisuudet verkossa eli Digimagia-valmennus. Valitse itsellesi sopiva paketti oman tarpeesi ja aikataulusi mukaan.

Hautomovalmennus on suunnattu erityisesti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoille, Introihin ja Treeneihin voit ottaa osaa muualtakin. Lisäksi syksyllä järjestetään erikseen hautomovalmennukset maahanmuuttajataustaisille Turussa ja Helsingissä.

Koulutukset eivät johda tutkintoon. Koulutuksista saa todistuksen.

Haku syksyn valmennuksiin on avoinna! Osallistuminen on ilmaista!

Aikataulut syksyllä 2022:

A) Digimagia-introt

Tiistaisin klo 14-16: 27.9., 18.10., 8.11. ja 29.11 (Zoom)

B) Digimagia-treenit

Tiistaisin klo 14-16: 4.10., 25.10., 15.11, ja 13.12. (Zoom)

C) Digimagia-hautomot

Hautomo-ohjelma 1

Tiistaisin klo 14-16: 11.10., 1.11., 22.11. ja 20.12 (Zoom)

Grande finale: Esittelypäivä 16.1.2023 klo 13-16, (Zoom)
Kokoonnumme tutustumaan syksyn aikana hautomo -ohjelmissa kehiteltyihin tuotteisiin/palveluihin, joita osallistujat ovat valmennuksessa työstäneet.

Valmennusten sisällöt:

Digimagia-introt:

Digimagia-introt on verkkopohjainen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tiiviitä, ajattelua herätteleviä tietoiskuja ja työkaluja uusien ansaintamahdollisuuksien ja tulonlähteiden saavuttamiseen.

Digimagia-introt johdattelevat osallistujat asiakaskeskeisen ajattelun ja palvelumuotoilun maailmaan. Ne haastavat pohtimaan, mikä taide- ja kulttuuripalveluiden yleisöille ja osallistujille on merkityksellistä ja arvoa tuottavaa. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää mieleenpainuvia ja onnistuneita palvelukokemuksia, -polkuja ja aivan uudenlaisia digitaalisia elämyksiä.

Digimagia-introjen avulla pääset tutustumaan asiakasymmärryksen menetelmiin, palvelutuotteiden johtamisen työkaluihin, palveluinnovaatioihin ja ansaintamalleihin sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen erityskysymyksiin.

Digimagia-treenit:

Digimagia-treeneissä syvennetään ja sovelletaan Digimagia-introjen teemoja vuorovaikutteisten harjoituspajojen avulla. Tässä osiossa pääset yhdessä muiden osallistujien kanssa ratkomaan liiketoiminnan haasteita konkreettisella tasolla ja ideoimaan uusia palveluratkaisuja. Voit työstää joko omaan toimintaasi liittyviä ideoita tai muita harjoitusesimerkkejä.

Sukellamme esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä asiakkaat oikeastaan kuluttavat ja palvelulta haluavat? Miten heidät tavoitetaan ja sitoutetaan? Miten palvelutuotteita ja palvelupolkuja suunnitellaan ja johdetaan? Miten rakentaa toimivia, kiinnostavia ja elämyksellisiä digitaalisia palvelukokemuksia?

Myös digimagia-treenit toteutetaan verkkotapaamisin.

Digimagia-hautomot:

Digimagia-hautomoissa kehität omaa palveluasi tai tuotettasi digitaaliseksi! 

Digimagia-hautomoissa syvennyt työstämään omaa palveluasi tai tuotettasi digitaaliseksi. Ensisijaisesti kyse ei ole vain palvelun siirtämisestä verkkoon, vaan palvelun päivittämisestä digitaaliseen liiketoimintaan soveltuvaksi.  

Hautomoon osallistuvat toimijat valitaan hakemusten perusteella. Hautomossa sovelletaan vertaisoppimisen keinoja ja pienryhmätyöskentelyä asiantuntijan johdolla. Hautomoon mukaan valitut osallistujat sitoutuvat osallistumaan verkkotapaamisiin.  Saat ideoita ja tukea muilta osallistujilta, mutta olet ensisijaisesti itse vastuussa oman palvelusi tai tuotteesi kehittämisestä. 

Loka-joulukuussa 2022 järjestettävä Digimagia-hautomo koostuu neljästä kahden tunnin tehokkaasta verkkoistunnosta, joissa ideoidaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia, onnistumisia ja tarinoita. Kolmen viikon välein pidettävien istuntojen välissä kehität palveluasi omatoimisesti ohjeistuksen mukaan. Hautomo -ohjelma perustuu palvelumuotoilun tuplatimantti -prosessiin. Hautomossa tapaat myös eri alojen asiantuntijoita, jotka syventävät konkreettisin esimerkein digitaalisia palveluja.

Hautomotyöskentely on päämäärätietoista kehittämistä, jonka lopputuloksena tavoitellaan uutta digitaalista liiketoimintaa. Asetat itsellesi tavoitteet työskentelylle ja vastaat tuloksista vain itsellesi. 

Maahanmuuttajataustaisten hautomovalmennus

Keväällä 2023 järjestetään lisäksi oma hautomovalmennus maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan osaajille. Valmennus tapahtuu suomen kielellä ja edellyttää valmennukseen osallistuvalta kykyä kommunikoida suomeksi. Valmennuksen tukena käytetään selkeällä suomella tuotettua opintomateriaalia sekä panostetaan valmennettavien henkilökohtaiseen ohjaukseen. Valmennusten lähiopetusosuudet järjestetään sekä Helsingissä että Turussa. Lisäksi valmennukseen kuuluu neljä yhteistä verkkovalmennusta. Lisätietoa valmennuksesta Petri Katajarinteeltä.

Katso valmennuksen mainosvideo alla: