Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi

Kiinnostaako sinua palvelumuotoilu ja digitaalisuus? Toimitko taide- ja kulttuurialalla?

Olet löytänyt oikeaan paikkaan! Digimagia-hankkeessa valmennetaan taide- ja kulttuurialan toimijoita kehittämään omaa toimintaansa palvelumuotoilun ja digitaalisuuden avulla.

Katso video Digimagia hautomo-valmennuksesta:
Katso video Digimagia Introt ja Treenit -valmennuksista:

Palvelumuotoilu tutuksi

Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille -hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi palvelumuotoilun valmennusjaksoa verkossa: keväällä 2022 ja syksyllä 2022. Valmennuskokonaisuus koostuu luennoista ja harjoituksista sekä hautomotapaamisista. Tutustu valmennusjaksoihin tarkemmin täällä. Valmennuskokonaisuus on osallistujille ilmainen.

Digimagia-valmennuksen lisäksi hankkeen aikana rakennetaan automatisoitu verkkokurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Verkkokurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan digitaalisiksi palvelutuotteiksi. Osallistujille ilmainen verkkokurssi tullaan avaamaan loppuvuodesta 2022. Kurssista tehdään lisäksi erillinen versio maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille, missä huomioidaan heidän erityistarpeensa. Kurssi aukeaa keväällä 2023. Lisätietoja hankkeen etenemisestä päivitetään nettisivuille.

Digimagia-hanketta toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisalusta Muotoilukeskus MUOVA.

Hanke on käynnissä 01.09.2021 – 31.08.2023, rahoitus REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (Hämeen ELY-keskus). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ensimmäiset Digimagia-valmennukset pidettiin keväällä 2022. Syksyllä 2022 aloittavat seuraavat valmennusryhmät. Uutuutena maahanmuuttajataustaisille suunnatut hautomovalmennukset Helsingissä ja Turussa. Katso lisätietoja kaikista valmennuksista täällä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

digimagia@humak.fi

Digimagian projektitiimi:

Petri Katajarinne,
Humak
Projektipäällikkö
petri.katajarinne@humak.fi p. 050 4086463

Markus Suomi,
Humak
Valmentaja
Digimagia-hautomot
markus.suomi@humak.fi

Oona Tikkaoja,
Humak
Verkkokurssi
oona.tikkaoja@humak.fi

Miia Lammi, Muova
Projektivastaava/Valmentaja
Palvelumuotoiluvalmennus
miia.lammi@muova.fi

Anu Norrgrann
Valmentaja
Palvelumuotoiluvalmennus
anu.norrgrann@muova.fi

Srushti Shah
Palvelumuotoiluvalmennus/
in English
sruhsti.shah@muova.fi

Digimagia-blogin toimituskunta:

Paula Kostia
Anu Norrgrann
Nina Luostarinen