INFO

Kiinnostaako sinua palvelumuotoilu ja digitaalisuus? Toimitko taide- ja kulttuurialalla?

Olet löytänyt oikeaan paikkaan! Digimagia-hankkeessa valmennetaan taide- ja kulttuurialan toimijoita kehittämään omaa toimintaansa palvelumuotoilun ja digitaalisuuden avulla.

Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille -hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi palvelumuotoilun valmennusjaksoa verkossa: keväällä 2022 ja syksyllä 2022. Tutustu valmennusjaksoihin tarkemmin täällä.

Digimagia-valmennuksen lisäksi hankkeen aikana rakennetaan automatisoitu verkkokurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Verkkokurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan digitaalisiksi palvelutuotteiksi. Osallistujille ilmainen verkkokurssi tullaan avaamaan loppuvuodesta 2022. Kurssista tehdään lisäksi erillinen versio maahanmuuttajataustaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille, missä huomioidaan heidän erityistarpeensa. Kurssi aukeaa keväällä 2023.

Digimagia-hanketta toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisalusta Muotoilukeskus MUOVA.

Hanke on käynnissä 01.09.2021 – 31.08.2023, rahoitus REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (Hämeen ELY-keskus). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ensimmäinen Digimagia-valmennus alkaa helmikuussa 2022. Katso lisätietoja täällä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

digimagia@humak.fi

Projektitiimi:

Petri Katajarinne,
Humak
Projektipäällikkö
petri.katajarinne@humak.fi

Markus Suomi,
Humak
Valmentaja
Digimagia-hautomot
markus.suomi@humak.fi

Oona Tikkaoja, Humak
Verkkokurssi
oona.tikkaoja@humak.fi

Miia Lammi, Muova
Projektivastaava/Valmentaja
Palvelumuotoiluvalmennus
miia.lammi@muova.fi

Anu Norrgrann
Valmentaja
Palvelumuotoiluvalmennus
anu.norrgrann@muova.fi

Srushti Shah
Palvelumuotoiluvalmennus/in English
sruhsti.shah@muova.fi

Digimagia-blogin toimituskunta:

Paula Kostia
Anu Norrgrann
Nina Luostarinen