Kolmiulotteista oppimisympäristöä kehittämässä

Yleinen

Teksti | Oona Tikkaoja

Yksi Digimagia-hankkeen toimenpiteistä on kulttuurialan yrittäjille ja sellaisiksi haluaville suunnatun verkkokurssin julkaiseminen. Koska kurssin tarkoituksena on tukea uusien digitaalisten palvelujen kehittämistä, päätimme että sen pitäisi olla myös muodoltaan jotain muuta kuin perinteinen kaksiulotteinen, valmiille oppimisalustalle rakennettu kurssi. Oppimisen tavoitteena Digimagian kurssilla on oman palvelun kehittäminen, joten emme myöskään olleet kovin innostuneita liian vahvasta koulumaisuudesta kurssin nimessä tai toteutuksessa. Ennemminkin kyse olisi apuvälineestä, joka auttaa kulttuurialan yrittäjää muotoilemaan osaamisestaan digitaalisia palveluja.

 

Lähdimme miettimään, miten kurssi voisi samanaikaisesti hyödyntää digitaalista teknologiaa hieman tavallisesta poikkeavasti ja pysyä silti mahdollisimman saavutettavana kaikille opinhaluisille. Kolmiulotteinen tilallisuus nähdään internetin seuraavana vaiheena. Tämä keskustelu tuli laajemmin yleisön tietoisuuteen vuonna 2021 mediakiinnostukseen nousseen metaversumi-käsitteen kautta. Metaversumilla tarkoitetaan kolmiulotteista virtuaalitodellisuutta, joka on toiminnoiltaan pelimaailmaa laajempi ja jossa voi suorittaa ostoja krypto- tai muilla valuutoilla. Tähän liittyen myös Facebook vaihtoi nimensä Metaksi ja avasi oman virtuaalitodellisuutensa, Horizonin.

 

Olin aiemmin hyödyntänyt opetuksessa AltSpacea ja Mozilla Hubsia, jotka ovat ilmaisia, kolmiulotteisia virtuaalimaailmoja. Ongelma näiden molempien kanssa oli, että aina joku opiskelijoista jäi ulkopuolelle laitteiston tai nettiyhteyden puutteiden vuoksi. Ainoa tapa hyödyntää näitä alustoja opetuksessa oli pitää samanaikaisesti Zoom-yhteyttä auki ja jakaa kuvaa Zoomiin, niin että kolmiulotteisesta maailmasta ulos jääneet pystyivät seuraamaan opetusta. Tästä viisastuneina ymmärsimme, että vaikka haluaisimme tehdä tilallisen oppimisympäristön, saavutettavuussyistä ei olisi vielä järkevää tehdä sitä näille aidoille 3D-alustoille.

 

Tilallisuus nähtiin kuitenkin tärkeänä elementtinä, joten päädyimme 360-kuvan käyttöön. Erona on se, että käyttäjä ei pääse liikkumaan tilassa, päinvastoin kuin aidossa 3D-tilassa, mutta hän pystyy kääntämään päätään ja siten kokemaan tilan kolmiulotteisena. Valitsimme kurssin toteutusalustaksi Thinglinkin, joka on 360-kuvaan perustuvaan opetukseen tarkoitettu alusta. Thinglinkin etuja on, että se on kevyt ja sillä tehtyihin materiaaliin on helppo päästä sisään. Myös saavutettavuuskysymykset on huomioitu, esimerkiksi kaikki tekstit voi halutessaan kuunnella myös luettuina.

 

Oppimisympäristön pienoismalli. Visuaalinen ilme ja tekninen toteutus: Platonic Partnership.

Thinglink ei kuitenkaan mahdollista reaaliaikaista vuorovaikutusta, mikä on olennaisen tärkeää verkkokurssilla. Tästä syystä loimme kurssille myös omat tilat Mozilla Hubsiin, Kumospaceen ja Discordiin. Jokaisella tilalla on oma tarkoituksensa. Discord mahdollistaa aikaan sitomatonta viestintää osallistujien ja ohjaajien kesken. Mozilla Hubsissa on mahdollista tavata muita osallistujia aidosti kolmiulotteisessa tilassa avatarin välityksellä. Kumospace taas tarjoaa kaksiulotteisen alustan, joka sisältää monia tilallisuuden etuja, mutta on monelle osallistujille helpommin saavutettavissa kuin kolmiulotteinen ympäristö.

 

Digimagian työpajatila Mozilla Hubsissa. Visuaalinen ilme ja tekninen toteutus: Platonic Partnership.

Kun hankkeen työryhmä oli saanut pedagogisen konseptin valmiiksi, kilpailutimme suomalaisia pelialan yrityksiä graafisen ilmeen ja teknisen toteutuksen tekemisestä. Tekijäksi valikoitui vaasalainen Platonic Partnership, joka on tehnyt aiemminkin monipuolisia oppimispelejä. Graafisesta ilmeestä haluttiin raikas ja iloinen. Hankkeen työryhmän sisäisessä palvelumuotoilutyöpajassa ideoitiin kurssia keväällä 2022, ja silloin kurssin metaforaksi muodostui Vappu-piknik, muun muassa siitä syystä, että sekä piknikillä että kurssilla samassa paikassa on paljon ihmisiä, jotka tulevat yhteiseen tilanteeseen erilaisista lähtökohdista. Monimuotoinen ympäristö pystyy tarjoamaan monenlaisia ratkaisuja vaihteleviin tavoitteisiin.

 

Tilallisessa oppimisympäristössä on omat haasteensa – tiedostamme, että käyttäjää saattaa vaivata esimerkiksi se, onko hän löytänyt kaikki tilaan asetellut videoluennot, sillä Thinglink ei tarjoa toimintoa, jolla videon voisi merkitä katselluksi. Siksi tarjoamme myös vaihtoehtoisia tapoja tutustua materiaaliin – kaikki videot löytyvät myös kronologisena listana. Käyttöliittymän saavutettavuus tarkastetaan ammattilaisten toimesta, joten tilallisen ympäristön haasteista huolimatta tavoitteena on tarjota käyttäjälle mahdollisimman miellyttävä oppimiskokemus.

Teksti | Oona Tikkaoja

Last modified: 27.1.2023