Digimagia-hautomot luovan alan toimijoiden tukena

Yleinen

Digimagia-hautomotoiminta käynnistyi helmikuun alussa 10 osallistujan voimin. Hautomoistunnoissa osallistujat kehittävät omia kohteitaan vertaistuen ja sparrauksen avulla. Kukin osallistuja työstää omaa haastettansa, joita yhdistää digitaalisten sisältöjen tai toimintojen kehittäminen. Palaute hautomoista on ollut positiivista.

 

Valikoidulla ryhmällä liikkeelle

Digimagia-hautomot käynnistyivät helmikuun alussa 10 innokkaan osallistujan kokoonpanolla. Monialaisessa ryhmässä luovien alojen osallistujia on laajalla skaalalla: korusuunnittelijasta kirjaston informaatikkoon ja palvelumuotoilijasta taiteen verkkokauppiaaseen. Ryhmällä oli edessään neljä kahden tunnin hautomoistuntoa, joiden välille oli suunniteltu kehittämistä edistäviä kotitehtäviä. Ryhmää yhdistävänä tekijänä toimivat digitaaliset haasteet: jokaisella osallistujalla on omaan toimintaansa liittyvä digitaalinen kehittämishaaste, jota on tultu ratkomaan hautomoon muiden osallistujien vertaistuen avulla.

Vahvana pohjana hautomotyöskentelylle toimivat Digimagian palvelumuotoilun valmennussarjat Introt ja Treenit, joissa kouluttajina toimivat Vaasan amk:n Muotoilukeskus Muovan asiantuntevat palvelumuotoilun valmentajat. Hautomo-osallistujista suurin osa on osallistunut Introt- ja Treenit-valmennuksiin.

 

Toiminta hautomossa

Toiminta käynnistetiin onnistuneella ryhmäytymisprosessilla, jossa luotiin pohja avoimelle ja luottamukselliselle työskentelylle. Myös hautomotyöskentelyn pohjana käytetään palvelumuotoilun prosessia, johon digitaalisuus on tuotu teemana vahvasti mukaan. Osallistujat lähtivät kuitenkin liikkeelle perusasioiden ääreltä tutkaillen omaa ideaansa, asiakasongelmaa ja kohderyhmää.

Kussakin hautomoistunnossa osallistujien keskinäisille keskusteluille ja pohdinnoille annetaan iso rooli. Hautomon sparraajina toimivat Humakin Petri Katajarinne ja Markus Suomi, joiden tehtävänä on hautomoprosessin edistäminen sopivien keskusteluteemojen kautta, sekä sopivassa määrin osallistujien haastaminen ja ohjaus.

Kukin hautomo-osallistuja on itse asettanut itselleen tavoitteen, jonka haluaa hautomotyöskentelyllä saavuttaa. Tavoite voi liittyä digitaalisen sisällön kehittämiseen, uusiin digitaalisiin kanaviin tai vaikka digimarkkinointiin. Osallistuja työstää kohdettaan hautomossa omaan tahtiin ja oman motivaationsa mukaan.

Mahdollisuuksien mukaan istunnoissa käytetään myös teemaan sopivia vierailijoita. Toisessa päivässä virtuaalitaikuri Joni Pakanen (https://www.jonipakanen.com/virtuaalitaikuri) esitteli omaa verkossa tapahtuvaa taikuriesitystään sekä siihen liittyvää tekniikkaa. Tämä, kuten muutkin vierailijat, tuovat istuntoihin lisäarvoa, käytännön esimerkkejä sekä konkreettisia näyttöjä digitaalisten palvelujen toimivuudesta.

 

Tulokset näkyvät monella tavalla

Konkreettisen tavoitteen edistämisen rinnalle hautomo tarjoaa mahdollisuuden kysyä, kyseenalaistaa, kommentoida ja tuulettaa ajatuksiaan omiin ja muiden osallistujien digitaalisiin palveluihin liittyen. Monella osallistujalla keskustelujen tuloksena onkin ollut perusidean muokkautuminen ja esimerkiksi uudet asiakasryhmät, sen sijaan että kahden kerran jälkeen olisi otettu suurta digiloikkaa palvelujen kehittämisessä.

Edessä on vielä toiset kaksi hautomotilaisuutta, joiden aikana ideoita kehitetään edelleen, painotuksena nimenomaan tuotteiden ja palvelujen digitaalisuus. Halukkailla hautomo-osallistujilla on mahdollisuus esitellä työskentelynsä tulokset Grande Finale –demopäivässä 23.5.

Hautomo-ohjelman välipalautteessa osallistujat olivat tyytyväisiä hautomotoimintaan. Kyselyn tulokset jakautuivat seuraavasti:

Hautomo-ohjelma on edistänyt omaa projektiani                 4,2 / 5

Olen tyytyväinen hautomo-ohjelman sisältöön                     4,6 / 5

Olen saanut apua hautomon vertaiskeskusteluista               3,8 / 5

Kokonaisarvosana hautomosta tähän asti                               4,2 / 5

 

Tästä on hyvä jatkaa kohti hautomojakson päätöstä ja toukokuun demopäivää.

 

___________________________

Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille -hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueen toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Hanke on käynnissä 01.09.2021 – 31.08.2023, rahoitus REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (Hämeen ELY-keskus). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kirjoittaja Markus Suomi toimii Humakissa lehtorina ja vastaa Digimagia-hankkeessa hautomotoiminnasta.

Last modified: 5.4.2022